Разгледање списа

Разгледање списа, препис и фотокопирање Величина: 0.34 MB

Судски списи у Вишем суду у Чачку се могу разгледати и фотокопирати сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова. Захтев за препис или разгледање списа се подноси на одговарајућем обрасцу.