Контакт подаци

ВИШИ СУД У ЧАЧКУ

Цара Душана  бр.6

32101 Чачак

 

Судска управа

тел/факс 032/322-252 

Телефонска централа суда

032/322-242

Кривична писарница

032/322-242 локал 165

Парнична писарница 

 032/322-242 локал 103