Писарница и архива

Писарница и архива

Административни и технички послови у суду обављају се у судској писарници у седишту суда.

Радом судске писарнице руководи управитељ писарнице, који истовремено може водити и послове појединих одсека писарнице.

Радом судске писарнице руководи управитељ писарнице Бобан Роговић, 032/322-242 лок 165.

 

Судска писарница се састоји из следећих одсека:

 

ОДСЕК ЗА КРИВИЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

Уписничар у кривичној писарници      Весна Сенић

 

ОДСЕК ЗА ПАРНИЧНЕ ПРЕДМЕТЕ 

Уписничари у парничној писарници     Невенка Стојановић

                                                          

Референт за пријем и експедицију поште     Маријана Ђурђевић

Архивар                                                     Зоран Лазовић