Уверењa

Уверење да се не води кривични поступак Величина: 0.12 MB

Уверења

Издавање уверењаУверење да није покренут кривични поступак нити је покренута истрага

Основни суд у Чачку издаје уверења да против лица није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага.

Уверења се издају према службеним евиденцијама  Основног суда у Чачку, Вишег суда у Чачку, Основног јавног тужилаштва у Чачку и Вишег јавног тужилаштва  у Чачку.

Ова уверења се издају за физичка лица сваког радног дана у периоду од 9:00-14:00 часова у згради основног суда у Чачку на шалтеру бр.5 парничне писарнице, а за правна лица и малолетнике у згради вишег суда у Чачку у  канцеларији бр.6.

Уверења се издају  одмах уколико је  захтев предат на шалтеру.

Потребна документација за:

Издавање уверења да се не води поступак против физичких лица

- лична карта/пасош или оверена фотокопија личне карте односно пасоша особе за коју се уверење издаје

- доказ о плаћеној судској такси у износу од 190,00 динара (ослобођено плаћања судске таксе када се ради о уверењу за посао) 

Када захтев за издавање уверења да против правног лица није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага подноси односно преузима треће лице, потребно је доставити:

• оверено пуномоћје којим се треће лице овлашћује да преузме за неког уверење да није покренут поступак, односно да се не води истрага

• личну карту/пасош или оверену фотокопију личне карте односно пасоша особе за коју се уверење издаје

• доказ о плаћеној судској такси у износу од 190,00 динара