На Годишњем саветовању судија Републике Србије, одржаном од 8. до 10. октобра 2018. године у Врњачкој Бањи, Врховни касациони суд доделио је награде судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину.

На свечаности поводом доделе награда, председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић уручио је председнику Вишег суда у Чачку, судији Милошу Павловићу награду у категорији "Посебно признање за ефикасно управљање судом".

Признање је додељено за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система, за ефикасно управљање судом и за иновације које су допринеле побољшању рада суда.

Виши суд у Чачку је увео методологију и систем  рада који омогућава стално праћење ефикасности рада на наплати трошкова кривичног поступка и паушала, а у циљу планова за њено побољшање разматра се могућност да се у основним судовима посебно воде предмети (електронска обрада података) како би се пратила ефикасност и ажурност поступања. Поступци и радње који су предузети ради убрзања поступка и ефикасности наплате судских трошкова и паушала у кривичном поступку, допринели су значајном увећању прихода Републике Србије.