Почетна страна
Основни подаци
Надлежност
Унутрашње уређење
Судске таксе
Јавност у раду
Саопштења за јавност
Публикације
Извештаји о раду
Пресуде
Линкови

ул. Цара Душана бр. 6
32000 Чачак

  

Поштовани грађани, добродошли на сајт Вишег суда у Чачку

Виши суд у Чачку је суд опште надлежности и месно је надлежан за подручје Основног суда у Горњем Милановцу, Основног суда у Ивањици и Основног суда у Чачку. 

Дана 01.01.2010. године у Србији почели су  да раде судови опште и посебне надлежности.

Судови опште надлежности су:

  • Врховни касациони суд у Београду - највиши суд у Републици Србији
  • Апелациони судови - у Новом Саду, Београду, Нишу и Крагујевцу
  • Виши судови 
  • Основни судови са својим судским јединицама.

Судови посебне надлежности:

  • Привредни судови са судским јединицама 
  • Привредни апелациони суд са седиштем у Београду
  • Управни суд са седиштем у Београду и одељењима у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду
  • Виши прекршајни суд са седиштем у Београду и одељењима у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.
  • Прекршајни судови  

 

Виши суд у Чачку

До периода успостављања нове мреже судова на територији Моравичког округа био је Окружни суд у Чачку са подручним Oпштинским судовима у Чачку, Горњем Милановцу и Гучи.

Са успостављеном новом мрежом судова почели су са радом  Виши суд у Чачку и  Основни суд у Чачку са  судским јединицама у Горњем Милановцу и Гучи, а од 01.01. 2014. године према Закону о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (Сл. гл. 101/13) који се примењује од 01. јануара 2014.  године  Виши суд у Чачку је надлежан за подручје Основних судова у Чачку, Горњем Милановцу и Ивањици.

@ 2018. Виши суд у Чачку