Почетна страна
Основни подаци
Надлежност
Унутрашње уређење
Судске таксе
Јавност у раду
Саопштења за јавност
Публикације
Извештаји о раду
Пресуде
Линкови

ул. Цара Душана бр. 6
32000 Чачак

  

Почетна » Судске таксе

Судске таксе

Судска такса се плаћа на одговарајући рачун прихода органа, а као доказ о уплати, таксени обвезник прилаже уплатницу. Ако је странка једном уплатницом платила таксу за више предмета, доказ ће бити уложен у предмет који носи најмањи број, а у осталим предметима ће бити забележено где се налази доказ о уплати. Ако је новац приложен уз писмено поштом упућено суду, потребан износ биће уплаћен на одговарајући евидентни рачун прихода органа, а уплатница ће бити уложена у предмет.

Износ судских такси је одређен Законом о судским таксама.

 

Жиро рачуни Вишег суда у Чачку:

840-29608845-82 републичка такса

840-29582845-94 – трошкови кривичног поступка, паушали, новчане казне, одузета имовинска корист

840-262802-41 - депозит

позив на број:  93-034

Број предмета уписати у сврху уплате.

@ 2018. Виши суд у Чачку