Почетна страна
Основни подаци
Надлежност
Унутрашње уређење
Судске таксе
Јавност у раду
Саопштења за јавност
Публикације
Извештаји о раду
Пресуде
Линкови

ул. Цара Душана бр. 6
32000 Чачак

  

Почетна » Унутрашње уређење » Судске службе

Судске службе

СУДСКА ПИСАРНИЦА

У оквиру судске писарнице образује се пријемна канцеларија, као и одсеци за рад на предметима истражног, кривичног и грађанског одељења.

Радом организационе јединице писарница руководи шеф  писарнице Бобан Роговић.

 

РАЧУНОВОДСТВО

У служби рачуноводства обављају се материјално-финансијски послови који се врше под надзором Председника суда, а у складу са законским прописима, и то:

Радом организационе јединице Рачуноводство руководи шеф рачуноводства Слађана Грујовић.

 

ДАКТИЛОБИРО 

Послове шефа дактилобироа обавља Дијана Пејовић.

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 

1. Ненад Поповић, руководилац правосудне страже и противпожарне заштите

 

ИНФОРМАТИЧКИ ПОСЛОВИ

1. Мирјана Лацмановић, систем администратор

@ 2018. Виши суд у Чачку