Почетна страна
Основни подаци
Надлежност
Унутрашње уређење
Судске таксе
Јавност у раду
Саопштења за јавност
Публикације
Извештаји о раду
Пресуде
Линкови

ул. Цара Душана бр. 6
32000 Чачак

  

Почетна » Унутрашње уређење » Судијски помоћници

Судијски помоћници

  1. Снежана Косановић, виши суд. сарадник
  2. Нада Јелисавац Поповић, виши суд.сарадник
  3. Дејан Ђокић, виши суд.сарадник
  4. Дубравка Бојић Ђунисијевић, суд.сарадник

@ 2018. Виши суд у Чачку