Почетна страна
Основни подаци
Надлежност
Унутрашње уређење
Судске таксе
Јавност у раду
Саопштења за јавност
Публикације
Извештаји о раду
Пресуде
Линкови

ул. Цара Душана бр. 6
32000 Чачак

  

Почетна » Унутрашње уређење » Судије

Судије

СУДИЈЕ

Председник суда, Милош Павловић

Заменици  Председникa суда судије  Бранко Миловановић и Драгана Обрадовић

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 1.  Мирјана Росић , председник Кривичног одељења
 2.  Бранко Миловановић
 3.  Саша Митровић
 4.  Петар Марковић

 

 

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

 1.  Драгана Обрадовић, председник Грађанског одељења
 2.  Мирјана Павловић
 3.  Светлана Зеленика
 4.  Светлана Крунић Тасевски
 5.  Светлана Митровић
 6. Петар Марковић
 7. Владан Филиповић

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

 1.  Мирјана Росић , судија за претходни поступак

 

ВЕЋЕ ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ

1. Мирјана Росић

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

ПРИГОВОРИ РАДИ УБРЗАВАЊА ПОСТУПКА

за грађанске и извршне предмете

 

 1. Милош Павловић, председник одељења
 2. Светлана Крунић Тасевски

за кривичне предмете

 1.  Милош Павловић
 2.  Мирјана Росић

ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБАМА

за грађанске и извршне предмете

 1. Милош Павловић, председник одељења
 2. Светлана Митровић

за кривичне предмете

 1.  Милош Павловић
 2.  Саша Митровић


ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

1. Саша Митровић,  руководилац  одељења судске праксе за кривичну материју

2. Светлана Зеленика, председник одељења судске праксе за грађанску материју

3. Милош Павловић, председник одељења судске праксе по правним средствима којима се штити право на суђење у разумном року

СУДИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

Мирјана Росић

@ 2018. Виши суд у Чачку