Почетна страна
Основни подаци
Надлежност
Унутрашње уређење
Судске таксе
Јавност у раду
Саопштења за јавност
Публикације
Извештаји о раду
Пресуде
Линкови

ул. Цара Душана бр. 6
32000 Чачак

  

Почетна » Публикације » Списак судија поротника

Списак судија поротника

СУДИЈЕ ПОРОТНИЦИ ВИШЕГ СУДА У ЧАЧКУ
(Сл. гл. РС 110/09 од 28.12.2009. год.)

 1. Босменка Стевановић
 2. Љиљана Милошевић
 3. Драгица Ковачевић
 4. Драгана Јовићевић
 5. Драгана Васовић
 6. Анђелка Дабић
 7. Весна Маџаревић
 8. Мирослава Јоцовић
 9. Славица Крунић
 10. Вера Радовић
 11. Снежана Глишић

@ 2018. Виши суд у Чачку