Почетна страна
Основни подаци
Надлежност
Унутрашње уређење
Судске таксе
Јавност у раду
Саопштења за јавност
Публикације
Извештаји о раду
Пресуде
Линкови

ул. Цара Душана бр. 6
32000 Чачак

  

Почетна » Основни подаци » Основни подаци о суду

Основни подаци о суду

Виши суд у Чачку


Седиште:
ул. Цара Душана бр. 6, 32000 Чачак 

Матични број:
17773054

Шифра делатности:
8423 

ПИБ:
106399949


Телефон/факс:
032/322-252 – судска управа
032/327-257, 032-327-258 - централа

@ 2018. Виши суд у Чачку