Почетна страна
Основни подаци
Надлежност
Унутрашње уређење
Судске таксе
Јавност у раду
Саопштења за јавност
Публикације
Извештаји о раду
Пресуде
Линкови

ул. Цара Душана бр. 6
32000 Чачак

  

Почетна » Основни подаци » Локација суда и контакт

Локација суда и контакт

ВИШИ СУД У ЧАЧКУ

Адреса: Цара Душана 6

ПРЕДСЕДНИК  ВИШЕГ СУДА У ЧАЧКУ
Милош Павловић

Секретар Вишег суда у Чачку
Дубравка Бојић Ђунисијевић
032-322-252

Шеф писарнице Вишег суда у Чачку

Бобан Роговић
032-322-242  лок.106

Тел/Фaкс Вишег суда у Чачку
032-322-252

E-mail Вишег суда у Чачку
uprava@ca.vi.sud.rs

@ 2018. Виши суд у Чачку